ОАО МЕТРОГИПРОТРАНС
АРХИТЕКТУРА
Portfolio

Bicevskiy Park

Head - Shumakov N.I. Architects: A.V. Nekrasov, Moon G.S., Ilina E.V., E.V. Pavlov, Shchuchkin D.V., V.Y. Molchanov, Rasstegnyaev A.A., A.V. Butusov Artists: V.S. Shaposhnikov, Bubnova E.V., V.A. Bubnov Constructors: Bentsler V.I., Divanov R.E., Nikritin O.I. Chief Project Engineer: Zakirov A.Z.

Planning year: 2013
Realization year: 2014
© 2004-2016 All rights reserved
OAO "Metrogiprotrans" ARCHITECTURE www.arhmetro.ru
Inform Agency "Architect" www.architektor.ru

Москва
115054
ул.Бахрушина
д.32, стр.2
953-46-11
953-40-04